Wie zijn wij?

Wij zijn christenen die…

 • geloven in Jezus Christus als de Zoon van God;
 • onze zonden hebben beleden en weten dat we door het verzoenend sterven van Christus voor onze zonden vergeving hebben ontvangen en kinderen van God zijn;
 • een persoonlijk getuigenis van onze overgave aan Christus geven door middel van de doop;
 • aan de hand van de Bijbel ons geloof in de praktijk van elke dag willen uitleven en uitdragen. Concreet betekent dit voor ons dat we:
  • Jezus Christus steeds beter willen leren kennen en willen leven tot eer van God;
  • als christenen (broeders & zusters) niet voor onszelf leven, maar er voor anderen willen zijn;
  • mensen met wie we omgaan en die Jezus Christus  nog niet kennen, wijzen op Hem en hun vertellen dat redding door Hem mogelijk is.

Wij voelen ons verbonden met iedereen die zijn vertrouwen heeft gesteld op het verlossingswerk van de Heer Jezus en het verlangen heeft om gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord.

Gemeente-zijn

Toen de Heer Jezus op aarde was, sprak Hij over de gemeente die Hij zou stichten. Aan zijn volgelingen beloofde Hij: ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden’. Hoewel God alomtegenwoordig is, heeft deze belofte een bijzondere dimensie. Hij beloofde namelijk dat Hij in hun midden zal zijn als gelovigen samenkomen in het besef dat Hij hen bijeenbrengt om te aanbidden, te bidden en naar Hem te luisteren. Hij is onze Gastheer.

Voor een mens is het letterlijk van levensbelang gered te worden van de eeuwige ondergang. Voor God is het belangrijk dat een zondaar niet alleen gered wordt, maar een aanbidder van Hem wordt. Zijn doel is dat Hij wordt verheerlijkt en grootgemaakt in de persoonlijke en gemeenschappelijke levens van mensen.

We willen, net als de eerste christenen, de samenkomsten gebruiken om:

 • God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus onze lof en dank aan te bieden (aanbidden);
 • de Vader en de Zoon beter te leren kennen door de Bijbel te bestuderen;
 • te bidden voor de geestelijke en materiële nood bij de christenen en de mensen in de wereld.

cropped-bijbel-licht.jpg