Onze samenkomsten

Zondag:

  • 10:00 uur  Eredienst met Avondmaal
  • 11:15 uur  Koffiepauze
  • 11:45 uur  Prediking uit het Woord van God (tot +/- 13.00 uur)

Dinsdagavond:

  • 19:30 uur  Bijbelstudie
  • 20:30 uur  Koffiepauze
  • 20:45 uur  Bidden (tot +/- 21.30 uur)

U bent hartelijk welkom om de samenkomsten bezoeken.

We zullen hieronder wat uitleg geven over de invulling van de verschillende onderdelen van de samenkomsten.

Eredienst

Elke zondagochtend is er een eredienst. Het doel van de eredienst is aanbidding en lofprijzing van God de Vader en van de Heer Jezus door de werking van de Heilige Geest. Het hoogtepunt van de eredienst is de viering van het Avondmaal. Het is een genade dat God de Vader ons elke week opnieuw wil bepalen bij het grote werk dat Zijn Zoon, de Heer Jezus, op het kruishout van Golgotha heeft volbracht.

Op grond van de Bijbel willen we graag het algemeen priesterschap toepassen. Dit betekent dat alle christenen priesterdienst verrichten. De invulling van de samenkomsten staat niet van tevoren vast; wij willen ons graag laten leiden door de Heilige Geest. Als uiting van deze openbare priesterdienst geven de broeders tijdens samenkomsten sturende leiding,  Er is voor hen vrijheid om een gebed uit te spreken, een lied op te geven of een gedeelte uit de Bijbel voor te lezen. De kern van deze dienst is bovenal dat wij als priesters aan God iets te brengen hebben.

Avondmaal

De Bijbel leert ons dat alle christenen bij elkaar horen; zij vormen samen één geheel. De Bijbel noemt dit ‘het Lichaam van Christus’. Op grond hiervan zijn alle christenen welkom om samen met ons het avondmaal te vieren, naar de wens van de Heer Jezus: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’.

Wanneer u als christen voor het eerst bij ons een samenkomst bezoekt en wilt deelnemen aan het Avondmaal is het fijn om te weten dat u de Heer Jezus persoonlijk kent als uw Heer en Heiland. Dit kan ons schriftelijk of mondeling worden medegedeeld door de gemeente waar u gewoonlijk samenkomt, of door een voor ons beiden bekende medegelovige. Indien deze mogelijkheid er niet is, willen wij graag eerst in een persoonlijk gesprek met elkaar kennismaken. Wij vragen uw begrip voor onze zorgvuldigheid, waarvan wij geloven dat deze in overeenstemming is met de Bijbel.

Prediking uit het Woord van God

Bij de prediking uit het Woord van God houden één of meerdere broeders een overdenking met een tweeledig doel: het toerusten en opbouwen van de gelovigen (troost, bemoediging, leer, vermaning).

Bidden en Bijbelstudie

Op dinsdagavond gaan we met elkaar in gebed. We bidden dan bijvoorbeeld voor elkaar, voor medegelovigen die een speciale taak van de Here God gekregen hebben en voor medechristenen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden.

Ook  hebben we Bijbelstudie. Dan bestuderen we een bijbelboek of een specifiek onderwerp in het licht van de Bijbel.